1.3 Kto jest moim idealnym klientem, czyli kogo chcę mieć na liście mailngowej?