LEKCJA 20: Jak automatycznie wykonywać kopie bezpieczeństwa (backup) bloga